Yfirlit yfir sérkenni svæðisins 

Hluti svæðisskipulagsverkefnisins felst í að taka saman tiltækar upplýsingar um náttúru, landslag, sögu, mannvirki og starfsemi á svæðinu. Þannig fæst yfirsýn yfir sérkenni þess og auðlindir. Á þeim grunni verða tækifæri svæðisins greind og stefna mótuð. 

 

Kortin sem hér eru birt eru unnin út frá eftirfarandi gagnasöfnum. Í þeim kunna að vera villur og eru ábendingar um þær vel þegnar. 

Einnig hafa verið kortlagðar upplýsingar úr bókum, skýrslum og kortum, s.s.:

  • Íslands sagan í máli og myndum, 1. útgáfa 2005

  • Göngukort Ferðamálasamtaka Vestfjarða um Vestfirði og Dali, nr. 5, 6 og 7

  • Verndaráætlun Breiðafjarðar

 

Kortavefsjár

Kortavefsjá svæðisskipulagsins

Hluti af þeim gögnum sem safnað var við svæðisskipulagsgerðina var settur fram  í vefsjá.

 

Aðrar gagnlegar vefsjár í tengslum við skipulagsgerð má finna hér:

Auðlindir ferðaþjónustunnar

Gagnabanki Ferðamálastofu yfir mögulega viðkomustaði ferðafólks og helstu innviði svæða.
Kynningu á Ferðamálaþingi má nálgast hér.

 

Sagnagrunnur

Sagnagrunnurinn er kortlagður gagnagrunnur yfir sagnir úr helstu þjóðsagnasöfnum Íslands.

 

Íslandskort bókmenntanna

Kort Borgarbókasafns Reykjavíkur yfir sögusvið eða áhrifastaði skáldsagna af ýmsu tagi; „venjulegra“ skáldsagna, barnabóka og sögulegra skáldsagna. Bækurnar eru langflestar íslenskar en þó eru nokkur erlend verk inn á milli.

 

Kortasjá Landmælinga Íslands

Grunnkort.

 

Vegasjá

Vefsjá Vegagerðarinnar.

 

Orkuvefsjá

Orkuvefsjá nær til upplýsinga um staðtengjanleg gögn af Íslandi sem Orkustofnun ber ábyrgð á.