top of page

Staðarandi og ferðaleiðir til umræðu á súpufundi í Króksfjarðarnesi

Þann 6. september sl. komu rúmlega 30 manns úr Dalabyggð, Reykhólahreppi og Strandabyggð saman í gamla Kaupfélaginu í Króksfjarðarnesi til að ræða þróun heimahaganna. Þetta var annar opni súpufundurinn sem haldinn er í tengslum við svæðisskipulagsvinnu sveitarfélaganna.

Fyrir fundarmenn voru lögð tvö verkefni; annað sneri að efnivið fyrir svæðismark (vörumerki) svæðisins og hitt fólst í skipulagningu ferðaleiða og áfangastaða. Í tengslum við fyrra verkefnið kynntu ráðgjafar frá Alta fordæmi og fyrirmyndir frá svæðum á Norðurlöndum og víðar þar sem sveitarfélög hafa tekið sig saman um að kynna sitt svæði undir einu svæðismarki, í þeim tilgangi að laða að ferðamenn, fyrirtæki og nýja íbúa. Fyrir síðara verkefnið voru kynnt erlend fordæmi um vel útfærðar ökuleiðir og gönguleiðir með áhugaverða áfangastaði.

Fundarmenn voru áhugasamir og umræður fjörugar og safnaðist mikið og gott efni á fundinum. Sem dæmi um efnivið fyrir svæðismark tóku þátttakendur nærtæk dæmi úr fjölbreyttri og stórbrotinni náttúru, s.s. samspil fjalls og fjöru, dala og stranda og síbreytilegt landslag til stranda vegna sjávarfalla. Þrátt fyrir magnað og fjölbreytt landslag var því samt sem áður lýst sem „þægilegu“, t.d. sem hentugu göngusvæði á margan hátt. Mikið var rætt um óvenju fjölbreytta flóru hlunninda sem svæðið er ríkt af. Laxveiði, dúntekja, reki, sjávarnytjar, fuglar, berjalönd og fleira mætti taka sem dæmi þar um. Einkennandi fyrir svæðið töldu fundarmenn einnig virkni í félagslífi, samheldni og hjálpsemi í samfélögunum, sem m.a. væri til komin vegna fámennis. Á menningarsviðinu stóðu nokkur lykilorð uppúr, eins og galdrar, þjóðsögur og tilgreindar Íslendingasögur, matarhandverk og ýmislegt annað tengt sauðfé og sauðfjárbúskap.

Í verkefni um ferðaleiðir var fundarmönnum uppálagt að skipuleggja annað hvort ökuleið eða gönguleið um svæðið sem þróa mætti og kynna sem heildstæða lykilleið með áhugaverðum áfangastöðum og áningarstöðum. Fimm til sex manns voru á hverju vinnuborði og var afraksturinn tillögur að tveimur ökuleiðum og þremur gönguleiðum þar sem upplifun á leiðinni var lýst, tilgreint hvar aðstaða var fyrir hendi á hverjum áfanga- og áningarstað og hvaða aðstöðu mætti koma upp.

Ökuleiðirnar sem lagðar voru til fengu vinnuheitin Vesturáttan og Matur og saga. Sú fyrri er tveir hringir, sem mynda tölustafinn átta. Annar hringurinn liggur um norðanvert svæðið og hinn um það sunnanvert, með mögulegum útúrdúrum. Síðari ökuleiðin liggur frá Búðardal að Reykhólum, um Fellsströnd og Skarðsströnd yfir Gilsfjörð og eftir Króksfirði og Berufirði. Þá kom einnig fram tillaga, sem ekki náðist að vinna eins langt og hinar, en hún sýndi möguleika á hringferð frá Búðardal til Hólmavíkur um Svínadal og Arnkötludal og þaðan eftir sunnanverðum Steingrímsfirði og inn Hrútafjörð eftir Innstrandarvegi, til baka til Búðardals um Laxárdalsheiði. Út frá þessum hring er hægt að aka ýmsar leiðir út á nes og inn á heiðar sveitarfélaganna. Leiðin var kölluð Sólarhringurinn sem lýsir hringleið með mörgum geislum út frá, eins konar sólargeislum.

Gönguleiðirnar fengu vinnuheitin Frá Laugum til Stranda, Með vindinn í bakið og Gengið af göflunum. Fyrsta leiðin liggur frá Laugum í Sælingsdal, inn Brekkudal, um Snartartunguheiði niður í Gilsfjörð og þaðan um Steinadalsheiði og Tröllatunguheiði niður að strönd Streingrímsfjarðar. Önnur leiðin liggur frá Hólmavík, um Tröllatunguheiði, niður í Króksfjörð, fyrir Gilsfjörð og suður til Lauga í Sælingsdal. Síðastnefnda leiðin var hugsuð sem blanda af göngu- og ökuferð frá Giljalandi í Haukadal, í Búðardal, að Snartartungu og síðan Ólafsdal, fyrir Gilsfjörð og út á Stað á Reykjanesi. Þaðan væri siglt út í Flatey og svo gist í Bjarkarlundi. Síðasta dag ferðarinnar væri Laxárdalsheiði gengin að Þiðriksvallavatni og gist á Hólmavík. Á hverri leið voru settar fram tillögur um staði þar sem mætti ýmist nýta þá aðstöðu sem fyrir er eða byggja upp aðstöðu, auk þess sem reynt var að fanga upplifun eða einkenni hverrar leiðar fyrir sig.

Ráðgjafar, í samvinnu við svæðisskipulagsnefnd, munu á næstu vikum vinna úr efni og hugmyndum fundarins og nýta, ásamt öðru efni, við að þróa tillögu að sóknarmarkmiðum og skipulagsstefnu. Sú vinna verður kynnt nánar þegar líður á haustið og veturinn.

Til fróðleiks
Ný frétt
Eldri fréttir
Leit
Við verðum bráðum á Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page